PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, COACH

Szymon Martyniak

Ukończyłem jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (specjalność: kształtowanie i modyfikacja zachowania). Jestem psychoterapeutą w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szymon Martyniak

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Doświadczenie zdobywałem w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

O MNIE

BIO

Od kilkunastu lat pomagam osobom mierzącym się z różnymi wyzwaniami w pracy (brak dopasowania, brak poczucia sensu, brak rozwoju, wypalenie zawodowe, mobbing) oraz w związkach (problemy z komunikacją, brak dopasowania, żal, smutek, rozczarowanie, trudności sytuacyjne, intymność). Skupiam się na dobrej relacji terapeutycznej, ponieważ jest ona podstawą zmian. Podczas sesji pomagam zrozumieć problematyczne myśli, emocje i zachowania. Pracowałem z osobami z różnych kultur i społeczności, które doświadczają trudności ze względu na pochodzenie, wiek, tożsamość płciową, orientację seksualną, status rodzinny, wykształcenie, zdrowie fizyczne i psychiczne.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Oferta

Oferuję wsparcie psychologiczne oraz psychoterapeutyczne dla osób, które:

  • pragną zwiększyć wiedzę o sobie i udoskonalić swoje funkcjonowanie w kluczowych dla siebie obszarach życia (praca, związek, relacja z sobą i innymi ludźmi),
  • odczuwają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji,
  • poszukują sposobów na przeżycie ciekawego, wartościowego i pełnego życia,
  • doświadczają stresu oraz innych trudności w sferze zawodowej,
  • doświadczają konfliktów, agresji, przemocy, dyskryminacji,
  • pragną zwiększyć kontrolę nad realizacją swoich celów,
  • czują się samotne, zagubione, niezrozumiane.

Terapia odbywa się w gabinecie w Krakowie lub on-line.

W procesie psychoterapii indywidualnej poprzez relację i rozmowę z psychoterapeutą człowiek kontaktuje się z własnymi myślami i uczuciami, pogłębiając samoświadomość i samoakceptację. Dzięki temu ma możliwość dotarcia do istoty swoich problemów i znalezienia odpowiednich dla siebie rozwiązań, działań i zachowań. Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym działaniem, którego celem jest pomaganie i towarzyszenie człowiekowi w zmianie lub modyfikacji jego zachowań, przekonań, emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uznaje za bardziej pożądane. Podstawą działania psychoterapii stanowi relacja między pacjentem a psychoterapeutą.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Umów Wizytę

Szymon Martyniak – ZnanyLekarz.pl